STRONA GŁÓWNA


Warsztaty Akademii Technik Malarskich
W pierwszym dniu, Kamil wraz ze swoją opiekunką mgr inż. Krystyną Parmą, wysłuchali wykładu, a potem wspólnie na warsztatach stosowali nowoczesne techniki aplikacji farb - malowanie natryskowe: natrysk hydrodynamiczny i HVLP. W drugim dniu zajęcia praktyczne dotyczyły stosowania technik dekoracyjnych.
Zajęcia warsztatowe przebiegały w miłej atmosferze twórczych zmagań, a po południu uczestnicy mieli również zapewnioną rozrywkę grając w kręgle i bilard wraz ze organizatorami szkolenia. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Szkolenie zakończyło się rozdaniem dyplomów, drobnych upominków i materiałów szkoleniowych.