STRONA GŁÓWNA


Szkolenie: Akademia Technik Malarskich
ATM - pomaga rozwiązywać problemy i uczy jak ich unikać.
ATM - pomaga zdobyć klienta i uczy jak go nie stracić.
ATM - uczy nie tylko jak pomalować - uczy przede wszystkim jak dekorować.

Odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie uczący się w zawodach technik budownictwa i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szkolenie dotyczyło zastosowania koloru w budownictwie, nowoczesnych technik dekoracyjnych i praktycznego ich zastosowania.
Przekazane informacje, pokazy i prezentowane materiały umożliwiły uczniom pogłębienie wiedzy zawodowej, która w znacznym stopniu przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju.