STRONA GŁÓWNA


Pamiętajcie o ogrodach
Beniamin Malinowski jest uczniem drugiej klasy Technikum Nr 2 w zawodzie technik geodeta. Zorganizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu konkurs jest zgodny z oferowanymi kierunkami kształcenia w naszej szkole. Temat konkursu to odrobina architektury krajobrazu a także ochrony środowiska.
Opiekun Beniamina - Pani Joanna Depta-Ładak rozumie, że przyjazne spojrzenie na przyrodę jest godne naśladowania.

Gratulujemy sukcesu a organizatorom dzękujemy za świetny pomysł innego spojrzenia na otaczające nas obiekty architektury krajobrazu.