STRONA GŁÓWNA


Nasi uczniowie lubią sukcesy


„…Turniej Budowlany jest przeprowadzany przez Komitet Główny funkcjonujący jako jednostka organizacyjna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej. Jest jedynym w kraju konkursem umiejętnościowym przeznaczonym dla szkół zawodowych kształcących w zawodach budowlanych. Dla nauczycieli i uczniów tych szkół jest jednym z najważniejszych elementów procesu dydaktyczno – wychowawczego. Mobilizuje uczniów do systematycznego przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności zawodowych w czasie trwania nauki w szkole, aby w klasie programowo najwyższej wykazać poziom ich ukształtowania. Uczniowie przystępując do eliminacji konkursowych, które przebiegają trzystopniowo – na etapie szkolnym, okręgowym i centralnym przystępują również do swego rodzaju egzaminu, czyli elementu podsumowującego etap edukacji zawodowej.”
(źródło: http://www.turniejbudowlany.edu.pl/)

Patronat honorowy nad finałem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.

XLI Edycja zakończyła się galą wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy otrzymali wiele cennych nagród.
Nagrodę otrzymała także szkoła. Otrzymaliśmy czek okolicznościowy na 300 litrów farb i lakierów marek Dekoral Professional, Sigma, Dekoral, Domalux i Drewnochron oraz profesjonalną maszynę do malowania natryskiem hydraulicznym 390 KA marki Graco o wartoœci 7 tys. zł.

Warto podkreślić, że od roku 2010 laureaci i finaliści Finału Centralnego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jeszcze raz gratulujemy wspaniałego sukcesu.

Więcej informacji na stronie:

TURNIEJ - ZŁOTA KIELNIA