STRONA GŁÓWNA


Szkolenie w firmie RUG Riello Systemy Grzewcze S.A.


W dn. 22.05.- 23.05. br. w Toruniu odbyło się szkolenie w firmie RUG Riello Systemy Grzewcze S.A. Szkolenie to odbywało się w ramach nagrody dla 6-ciu najlepszych finalistów ogólnopolskiego turnieju budowlanego "Złota Kielnia", kształcących się w zawodzie: monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
Naszą szkołę reprezentował Paweł Gocyła, który na w/w turnieju zdobył III miejsce i tytuł laureata turnieju.
Uczestnicy szkolenia mieli m.in. możliwość poznania budowy nowoczesnych kotłów gazowych, obserwacji pracy instalacji grzewczych przy zmieniających się parametrach procesu spalania oraz zwiedzenia hali produkcyjnej firmy Riello.
Opiekunem ucznia była mgr inż. Joanna Depta - Ładak.