STRONA GŁÓWNA


Powiatowe zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego
Do zawodów zgłosiło się 6 reprezentacji tj. z II LO, ZSZ, ZSM, ZSBiRR, ZSMS i CKU. Łącznie w zawodach uczestniczyło 60 zawodników.
Zawody polegały na strzelaniu z karabinka pneumatycznego w pozycji stojącej do tarczy na odległość 10 metrów. Każdy zawodnik oddawał 13 strzałów. Sędziowie oceniali tylko 10 najlepszych strzałów, które brano do punktacji. Po podliczeniu uzyskanych punktów wyłoniono sześciu laureatów w kategorii indywidualnej oraz drużynowej.
Finalistów w kategorii indywidualnej uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Natomiast najlepsza drużyna - z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu z rąk Pana Piotra Kielara - pracownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu otrzymała puchar Starosty Raciborskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: sędzia główny - Józef Pluta, sędzia punktowy - Zygmunt Kandora, sędzia liniowy - Czesław Kuzdrowski i sędzia tarczowy - Krzysztof Pluta a nad organizacją Władysław Kubiak - nauczyciel PO z ZSBiRR.
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych, Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie i Księgarnia SOWA w Raciborzu.

Wyniki w kategorii drużynowej.
1 miejsce - ZSBiRR - 397pkt. i puchar Starosty Raciborskiego
2 miejsce - II LO - 392 pkt.
3 miejsce - ZSZ - 362 pkt.
4 miejsce - ZSMS - 355 pkt.
5 miejsce - ZSM - 349 pkt.
6 miejsce - CKU -265 pkt.

Wyniki uzyskane przez zawodników w kategorii indywidualnej:
1. Kaczmar Maciej II LO 92
2. Kamil Chlipała ZSBiRR 91
3. Michał Łacek ZSBiRR 86
4. Piotr Konopka II LO 84
5. Dawid Martynus ZSBiRR 84
6. Patryk Jędrusiak ZSZ 81