STRONA GŁÓWNA


Technik geodeta i florysta
 

Technik geodeta to zawód niezwykle wszechstronny. Geodeta może pracować w firmach budowlanych, poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców), górniczych, geodezyjnych, biurach, urzędach, a także w jednostkach administracji państwowej i wydawnictwach kartograficznych wykonując pomiary nieruchomości gruntowych, sporządzając mapy, plany geodezyjne, wyrysy z map do ksiąg wieczystych. Geodeta ma w swojej pieczy mapy terenów i wydaje oficjalne zaświadczenia o terenie.

W dziedzinie dekoracji i aranżacji wnętrz, w każdej kwiaciarni i firmie organizującej wystroje sal bankietowych znajdzie zatrudnienie florysta. Jest to zawód wymagający wrażliwości plastycznej i wyobraźni, ale także znajomości roślin. Florysta tworzy kompozycje z kwiatów żywych i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji ślubu, komunii i innych uroczystości. Może zrealizować swoje pomysły również w agencji reklamowej lub jako osoba prywatnie świadcząca usługi w zakresie aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Zmianie ulega forma kształcenia w technikum uzupełniającym po szkole zawodowej i szkole policealnej. W tych szkołach nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym. Zajęcia będą organizowane w formie dwudniowych zjazdów, dwa razy w miesiącu i będą bezpłatne.

Nowe kierunki kształcenia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zarówno na poziomie technicznym jak i zawodowym. Projektowane są zatem mało dzisiaj znane wśród gimnazjalistów a poszukiwane na rynku pracy zawody: cieśla, dekarz, ogrodnik, kamieniarz, zdun, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji gazowych, tapicer. Nauka w tych zawodach odbywać się będzie w klasie tzw. wielozawodowej. Uczniowie zdobywać będą doświadczenie praktyczne w zakładach pracy a teoretyczne przygotowanie zawodowe na kursach. Zawody: murarz, stolarz, monter instalacji sanitarnych, technolog robót wykończeniowych, malarz-tapeciarz, posadzkarz realizowane będą tradycyjnie.

We wszystkich zawodach szkoła zapewnia praktykę.