STRONA GŁÓWNA


Otwarto zespół boisk sportowych ORLIK 2012
26 listopada dokonano uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012". Boiska zajmują teren przyległy do Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Z boisk korzystać będą uczniowie tych szkół a także społeczność lokalna.
W ramach projektu, oprócz boisk do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykowej, powstało także zaplecze sanitarno-szatniowe oraz oświetlenie.
Inwestycja kosztowała 1 132 009,22 zł, z czego środki budżetu Państwa wyniosły 500 000 zł, budżetu Województwa Śląskiego - 333.000 zł, a 299 009,22 zł pochodziło z budżetu Powiatu.

orlik7 5