STRONA GŁÓWNA


Wizyta Studyjna Architektów
Gospodarstwo Szkółkarskie Państwa Kapias istnieje od 1979 roku. Gospodarstwo zajmuje się produkcją i sprzedażą materiału szkółkarskiego, projektowaniem i zakładaniem ogrodów, dodatkowo szkółka otoczona jest pięknymi ogrodami pokazowymi udostępnionymi do zwiedzania.

Wraz z przewodnikiem uczestnicy projektu przeszli ogrody pokazowe, następnie zapoznali się z funkcjonowaniem i działaniem punktu sprzedaży roślin.
W Gospodarstwie szkółkarskim uczestnicy projektu mogli:
- poszerzyć wiadomości i wiedzę dotyczącą roślin ozdobnych,
- poszerzyć wiadomości z zakresu pielęgnacji oraz uprawy roślin ozdobnych,
- poznać różnego rodzaju style założeń ogrodowych (ogród w tonacji białej, ogród różany, ogród wiejski, ogród romantyczny, ogród skalny, ogród na dachu),
- zapoznać się z etapami założeń zieleni,
- zaobserwować wykorzystanie różnego rodzaju materiałów budowlanych i elementów małej architektury w komponowaniu otaczającego nas krajobrazu (kamienia, grysu, żwiru, betonu, klinkieru, metalu, żeliwa, drewna).

W punkcie sprzedaży detalicznej i hurtowej mieszczącym się przy szkółce uczestnicy projektu poznali:
- zasady marketingu podczas handlu materiałem szkółkarskim,
- sposoby eksponowania materiału roślinnego w punktach sprzedaży,
- zasady funkcjonowania punktu sprzedaży,
- zasady utrzymania czystości oraz pielęgnacji roślin na punktach sprzedaży,
- zasady standaryzacji materiału roślinnego.

Około czterogodzinny pobyt na terenie gospodarstwa, pozwolił uczestnikom projektu poznać bliżej specyfikę ich zawodu, poznać przykładowy zakład pracy, w którym mogą pracować w przyszłości lub który sami mogą stworzyć.