STRONA GŁÓWNA


Z wizyt± na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego w Sosnowcu


W ramach prowadzonych przez pracowników naukowych: dr Zuzannę Bielec-B±kowsk± i dr Magdalenę Opałę warsztatów, młodzi pasjonaci nauk o Ziemi, zapoznawali się z działaniem standardowej aparatury wykorzystywanej w badaniach pogody i klimatu (psychrometry Augusta i Assmanna, deszczomierz Hellmanna, aktynometry, termometry maksymalny i minimalny, heliograf Campbella-Stokesa, barografy, termografy, higrografy...).
Sami wykonywali pomiary na stacji meteorologicznej Uniwersytetu ¦l±skiego, a także poznawali podstawy badań klimatu, jaki panował na ¦l±sku przed setkami lat (dendroklimatologia).
Oto fotorelacja.